Privacy verklaring Dierenpension De Bommel

Bedankt voor uw vertrouwen in Dierenpension De Bommel! Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met uw gegevens als u gebruik maakt van onze website, applicaties en services.

We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en onze applicaties. We gebruiken uw gegevens alleen zodat u onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden. Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van u.

Dierenpension De Bommel, gevestigd aan Bommelweg, 36, 4014PW Wadenoijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

Bommelweg, 36, 4014PW Wadenoijen - 0344-661929

De eigenaar / eigenaren van Dierenpension De Bommel zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Dierenpension De Bommel. Zij zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Dierenpension De Bommel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • Dier gegevens.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Gegevens over uw activiteiten op ons reserveringssysteem.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons reserveringssysteem en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenpension De Bommel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Dierenpension De Bommel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Dierenpension De Bommel analyseert uw gedrag op de applicatie om daarmee de applicatie te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenpension De Bommel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenpension De Bommel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenpension De Bommel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenpension De Bommel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenpension De Bommel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dierenpension De Bommel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dierenpension De Bommel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Dierenpension De Bommel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenpension De Bommel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Cookiebeleid Dierenpension De Bommel

Dit is het cookiebeleid van Dierenpension De Bommel. In dit beleid treft u alle informatie aan over de cookies die Dierenpension De Bommel gebruikt.

Dierenpension De Bommel, gevestigd te Bommelweg, 36, 4014PW Wadenoijen, is verantwoordelijk voor de in dit beleid genoemde gegevensverwerking.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle gegevens die websites en applicaties van Dierenpension De Bommel.

Onze websites en de informatie daarop kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen in onder meer wet- en regelgeving. Het kan dat dit cookiebeleid als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren u dan ook altijd de website regelmatig te raadplegen. De actuele versie van het cookiebeleid is altijd te vinden op de websites. Neem het beleid regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op: 10 mei 2018

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein, eenvoudig tekstbestandje dat uw computer of ander mobiel apparaat opslaat wanneer een van onze websites worden gebruikt. De cookies worden met pagina’s van de website en/of Flash-applicaties meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek van de website naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze websites. Ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen wij onder meer het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande webwinkels.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Wanneer u onze website bezoekt verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies en voor welke cookies jij toestemming kunt geven.  Deze toestemming wordt gegeven door aan te geven welke cookies u wel of niet toestaat, en deze keuze en uw toestemming worden bevestigd door op ‘’OK’’ te drukken. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Alleen als u hier toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij cookies.

Uw toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken middels een duidelijk zichtbare link op de website.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Hiermee kunnen wij de website correct laten functioneren en is deze gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Voorbeeld hiervan zijn het opslaan van uw inloggegevens en of dier gegevens

Analytische cookies

Hiermee wordt het websitegebruik onderzocht. Iedere keer wanneer u een website bezoekt wordt er een anonieme cookie gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Analytische cookies dienen alleen voor statistische doeleinden. De statistieken geven onder meer inzicht in hoe vaak de webwinkel wordt bezocht en waar deze kan worden verbeterd in het voordeel van de bezoekers.

Door deze cookies kunnen onder meer de volgende data worden verzameld:

 • het aantal unieke bezoekers van de website
 • hoe vaak gebruikers de website bezoeken
 • welke pagina’s bezoekers bekijken
 • hoe lang bezoekers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de website verlaten

Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt cookies te alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het gebruik van websites.

Bent u ervan bewust dat als u cookies blokkeert wij niet kunnen garanderen dat onze websites en applicaties goed blijven werken. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of dat u de websites zelfs helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het blokkeren van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses.

Hoe u de instellingen voor cookies kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande linken om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Firefox: 
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen- websites-opgeslagen

GoogleChrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&

Internet Explorer:  
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Safari: 
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op een van onze websites wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen zicht of controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten door een e-mailbericht te sturen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Het privacybeleid van Dierenpension De Bommel

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In onze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Contact

Heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.